So sánh chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự

Một mục tiêu mấu chốt mà cả chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự đều có là đạt được lợi thế cạnh tranh. Cả doanh nghiệp và quân đội đều cố gắng sử dụng sức mạnh của họ để khai thác điểm yếu của đối phương.

Thành công là sản phẩm của cả sự chú ý không ngừng vào sự thay đổi bên trong và bên ngoài và xây dựng kế hoạch và thực hiện những hành động phù hợp đối với những sự thay đổi đó.

Yếu tố bất ngờ mang lại những lợi thế cạnh tranh to lớn cho cả chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự. Hệ thống thông tin cung cấp thông tin về đối thủ, chiến lược và nguồn lực của đối thủ cũng rất quan trọng.

Một điểm khác biệt cơ bản nhất giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự là chiến lược kinh doanh được hình thành, thực hiện và đánh giá dựa trên sự cạnh tranh, trong khi chiến lược quân sự thì dựa trên sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn quân sự và sự cạnh tranh kinh doanh giống nhau đến nỗi nhiều kỹ thuật quản trị mang tính chiến lược được sử dụng trong cả 2 lĩnh vực.

Cả doanh nghiệp và quân đội đều phải thích nghi với sự thay đổi và cải thiện không ngừng để giành thắng lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *