Quy trình 3 bước của quản trị mang tính chiến lược

Ba bước của quản trị mang tính chiến lược gồm có: hình thành chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược. Hình thành chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược xảy ra tại 3 cấp độ trong doanh nghiệp: cấp độ doanh nghiệp, cấp độ phòng ban và cấp độ chức năng.

Hình thành chiến lược (Strategy formulation)

Hình thành chiến lược bao gồm phát triển một tầm nhìn và sứ mạng, phát hiện ra những cơ hội và thách thức bên ngoài doanh nghiệp, xác định điểm mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp, xây dựng mục tiêu dài hạn, sáng tạo ra những chiến lược khác nhau và chọn những chiến lược cụ thể phù hợp nhất để thực hiện.

Các vấn đề của hình thành chiến lược bao gồm quyết định ngành nào nên tham gia, ngành nào nên từ bỏ, làm thế nào phân bổ nguồn lực, có nên mở rộng kinh doanh hay đa dạng hoá ngành nghề, có nên tham gia thị trường quốc tế không, có nên sáp nhập không và làm thế nào để tránh bị đối thủ thâu tóm.

Thực hiện chiến lược (Strategy implementation)

Thực hiện chiến lược thường được gọi là bước hành động của quy trình quản trị một cách chiến lược. Thực hiện chiến lược nghĩa là động viên nhân viên và các nhà quản lý đưa những chiến lược đã được hình thành vào hành động thực tế. Đây là được xem là bước khó nhất của quản trị một cách chiến lược, thực hiện chiến lược đòi hỏi kỷ luật cá nhân, sự cam kết và hi sinh.

Kỹ năng quan hệ giao tiếp là rất quan trọng trong việc thực hiện chiến lược thành công. Thách thức lớn nhất của thực hiện chiến lược là động viên các nhà quản lý cấp dưới và nhân viên của doanh nghiệp làm việc với niềm tự hào và sự nhiệt tình hướng đến mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá chiến lược (Strategy evaluation)

Đánh giá chiến lược là bước cuối cùng của quản trị một cách chiến lược. Các nhà quản trị cần phải biết khi nào những chiến lược cụ thể không còn phù hợp nữa, đánh giá chiến lược là công cụ chính để thu được thông tin này. Tất cả chiến lược phải được điều chỉnh bổ sung cho thời điểm sắp tới bởi vì các yếu tố bên ngoài và bên trong thường xuyên thay đổi.

Ba hoạt động chính trong đánh giá chiến lược là (1) đánh giá lại các yếu tố bên trong và bên ngoài đã được phân tích để thực hiện chiến lược hiện thời, (2) đánh giá kết quả hoạt động, và (3) đưa ra những điều chỉnh đúng đắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *